Psicina Infinity - La Montgoda

Piscina infinity en la Mongoda

Descripció

La piscina infinity ubicada a la Montgoda, es caracteritza principalment per l’efecte visual que proporciona l’aigua de la piscina estenent-se fins l’horitzó. Aquest efecte es produeix a l’fer desbordar l’aigua sobre el mur de la piscina i amb la recollida d’aigua en un canal inferior que fa la funció de dipòsit de compensació mitjançant el sistema de desinfecció d’electròlisi salina. Així mateix, aquesta piscina gaudeix de les instal·lacions d’un banc d’hidromassatge i d’una escala interior d’obra.

Aquest model de piscina disposa de diversos beneficis, entre d’altres una major qualitat de filtració, ja que l’aigua està en constant circulació i la brutícia superficial serà atrapada amb més facilitat pels filtres de depuració, i una millor propagació dels productes químics.

Detalls del Projecte

Data:
Maig, 2020
Localització:
La Montgoda, 17310 Lloret de Mar, Girona